STRONA GŁÓWNA

OFERTY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

OFERTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

LOGIN
REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
SZKOLNE JEDNODNIOWE
SZKOLNE DWUDNIOWE
SZKOLNE TRZYDNIOWE
INTEGRACYJNE
PIELGRZYMKOWE

 

1. JEDNODNIOWA PIELGRZYMKA DO OŁOMUŃCA

W PROGRAMIE:

ZWIEDZANIE SANKTUARIUM MARYJNEGO SVATY KOPEČEK – (ŚWIĘTY PAGÓREK- WZGÓRZE ZWANE DAWNIEJ GÓRĄ NORBERTAŃSKĄ LUB ŚWIĘTĄ GÓRĄ),

ZWIEDZANIE MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO

SPACER Z PRZEWODNIKIEM PO MIEŚCIE, PODCZAS KTÓREGO ZOBACZYMY M.IN. TAKIE OBIEKTY JAK:

- KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA,

- ZAMEK OŁOMUNIECKI, KTÓREGO NAJWAŻNIEJSZĄ CZĘŚCIĄ JEST KATEDRĄ ŚW. WACŁAWA Z RELIKWIAMI ŚW. JANA SARKANDRA,

- KOLUMNĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTRZEJ WPISANA W 2000 R. NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO,

- BUDYNEK RATUSZU Z SŁYNNYM ZEGAREM ASTRONOMICZNYM.

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POSZERZENIA PROGRAMU O ZWIEDZANIE JASKINI ARAGONITOWEJ. 


2. DWUDNIOWA PIELGRZYMKA DO ZIEMI KIELECKIEJ

W PROGRAMIE:

DZIEŃ I
- HEBDÓW – ZWIEDZANIE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ HEBDOWSKIEJ;PRZEJAZD DO MIECHOWA – UCZESTNICZENIE WE MSZY ŚW. ,
- ZWIEDZANIE BAZYLIKI BOŻEGO GROBU;

- NAGŁOWICE – ZWIEDZANIE DWORKU MIKOŁAJA REJA;

- JĘDRZEJÓW – OPACTWO CYSTERSÓW;

- PRZEJAZD DO KIELC;


- ZAKWATEROWANIE W DOMU PIELGRZYMA;
- OBIADOKOLACJA,

- NOCLEG.

DZIEŃ II

- ŚNIADANIE;
- WYKWATEROWANIE;

- KOŚCIÓŁ ŚW. KAROLA BOROMEUSZA - UCZESTNICZENIE WE MSZY ŚW.,

- ZWIEDZANIE OBLĘGOREK- DWOREK HENRYKA SIENKIEWICZA;

- PIEKOSZÓW – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ;

- CHĘCINY – ZAMEK;

- POWRÓT NA MIEJSCE ZBIÓRKI.

  

 

 

STRONA GŁÓWNAOFERTY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCHOFERTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCHWSPÓŁPRACAKONTAKTLOGIN
Anita Bańczyk; mail: biuro@anita-turystyka.com; tel. stac./fax. 32 32 865 28 tel. kom. +48 693 550 959